Pomóż nam przygotować ofertę

Aby otrzymać wycenę audytu oraz szacunkowych kosztów wdrożenia prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza, który umożliwi nam stworzenie oferty na miarę potrzeb Państwa przedsiębiorstwa.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie informacje, które zostaną nam przekazane w poniższym formularzu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu przygotowania oferty współpracy.

  Cześć I - O firmie

  1. Prosimy krótko opisać: czym zajmuje się firma?
  (Jakie usługi lub produkty oferuje?)

  2. Branże

  3. Ilość stanowisk komputerowych
  (zatrudnionych pracowników)

  4. Ilość lokalizacji firmy
  (biur/oddziałów):

  5. Czy firma prowadzi sprzedaż produktów/usług za pośrednictwem sklepu internetowego lub poprzez internetowy formularz zamówień?

  6. Czy pozyskiwane są dane „wrażliwe” (szczególne, np. dotyczące zdrowia, poglądów politycznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej, preferencji seksualnych, pochodzenia etnicznego, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu) w kontekście innym niż zatrudnienie, ochrona zdrowia lub inna działalność umocowana w odrębnych przepisach pozwalających na przetwarzanie tych danych?

  7. Czy firma wykorzystuje narzędzia, które umożliwiają geolokalizację osób, których dane są przetwarzane?

  8. Czy w firmie jest zastosowany monitoring wizyjny?

  9. Czy firma posiada własną serwerownię?

  10. Jeśli odpowiedź w pyt. 9 „NIE” → Czy firma dzierżawi serwery?

  11. Czy zdarza się, że firma udziela podmiotom trzecim dostępu do danych osobowych (np. w ramach umów partnerskich, umów współpracy itp.)?

  12. Jaka jest orientacyjna ilość klientów, których dane podlegają przetwarzaniu?

  13. Czy w firmie istnieje polityka bezpieczeństwa związana z zasadami przetwarzania danych osobowych?

  14. Czy w firmie istnieje instrukcja zarządzania systemem informatycznym?

  15. Czy w firmie zostały wdrożone procedury zabezpieczania danych?

  16. Czy w firmie istnieją plany BCP i DRP?

  Cześć II - Dane kontaktowe

  Nazwa firmy

  Lokalizacja

  Imię i nazwisko

  Funkcja/Stanowisko

  Adres e-mail

  Telefon kontaktowy

  Zgoda na przesłanie oferty drogą elektroniczną:

  Zgoda na przetwarzanie danych:

  Informacja w temacie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Powierzone dane przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Uprzejmie informujemy, że ma Pan/i: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przypuszczenia naruszeń w zakresie przetwarzania powierzonych danych.
  Dodatkowo informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wskazania danych może skutkować decyzją odmowną w temacie przygotowania oferty cenowej.

  Wróc

  Spółka informatyczna. Od 20 lat na rynku.

  Specjalizacja w IT dla biznesu. Stały rozwój kompetencji i przekrojowe doświadczenia w produkcji, integracji, wdrażaniu oraz utrzymaniu w ruchu rozwiązań informatycznych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

  Kompetentni, operatywni, skuteczni.

  Sprawdź nas