Czy twoja firma spełnia wymagania RODO/GDPR?

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje nowe unijne rozporządzenie RODO/GDRP, zmieniające dotychczasowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Kogo dotyczy RODO?

Nowe rozporządzenie dotyczy przetwarzania danych osobowych, a więc ma ogromne znaczenie dla całego społeczeństwa – to pierwsza grupa, którą obejmuje ustawa. Każdy obywatel jest właścicielem swoich danych, takich jak np. imię, nazwisko, wiek czy adres email. Są one nieustannie przetwarzane przez różnego rodzaju instytucje i firmy: od publicznych ośrodków zdrowia zaczynając, a na portalach społecznościowych kończąc. Tak więc wszystkie jednostki zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych są drugą grupą, do której będą kierowane nowe przepisy.

GDPR - Co powinieneś wiedzieć

 • Prawa osób w zakresie przetwarzanie danych osobowych
 • Bezpieczeństwo danych
 • Obowiązki Administratora danych i podmiotu przetwarzającego dane

Kary finansowe

Nowelizacja Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) obowiązuje od 25 maja 2018 r. i obejmuje całą Unię Europejską.

Jak przeprowadzamy audyt

Zobacz, jak krok po kroku przeprowadzimy audyt w Twojej firmie.

 • Poznajmy się

  Audyt jest formą kontroli wewnętrznej, mającą na celu weryfikację prawidłowości działania procedur w firmie oraz sprawdzenia, czy Twoja firma spełnia wymagania GDPR/RODO.

  W celu prawidłowego przeprowadzenia audytu i ustalenia zakresu działań audytowych, na początek musimy poznać Twoją firmę, jej organizację i procedury, które towarzyszą codziennej pracy.

  W pierwszej kolejności:

  • zapoznamy się z działaniem firmy i jej organizacją, zakresem obowiązków poszczególnych użytkowników, obowiązującymi procedurami oraz politykami bezpieczeństwa;
  • zidentyfikujemy zbiory danych osobowych;
  • sprawdzimy czy obecne polityki bezpieczeństwa są zgodne z wymaganiami GDPR/RODO.
 • Audyt bezpieczeństwa IT

  W trakcie trwania drugiego etapu audytu:

  • wykonamy testy firmowych systemów oraz narzędzi informatycznych, sprawdzając między innymi ich wydolność i prawidłowość działania
   poszczególnych elementów oraz całego systemu;
  • wykonamy testy penetracyjne aplikacji i rozwiązań wchodzących w skład systemu informatycznego firmy np. witryna www, sklep internetowy itp.;
  • przeprowadzimy weryfikację zabezpieczeń i poziomu ochrony;
  • przeprowadzimy weryfikację przestrzegania przyjętych w firmie polityk bezpieczeństwa;
  • wykonamy analiza zagrożeń i ryzyka, które mogą negatywnie wpływać na działanie systemu informatycznego Twojej firmy.
 • Raport i zalecenia

  Trzeci etap audytu polegać będzie na przygotowaniu raportu z audytu i zaleceń po-audytowych w tym m. in. propozycji niezbędnych działań naprawczych lub udrożniających pracę systemu informatycznego w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych i ich ochrony na każdym etapie procedowania.

 • Wdrożenie zaleceń po-audytowych

  Czwarty i ostatni etap audytu obejmie:

  • dobór zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych odpowiadających specyfice Twojej organizacji;
  • przygotowanie kosztorysu dla planowanych modernizacji lub wdrożenia niezbędnych elementów zabezpieczających Twój system informatyczny i przetwarzane dane;
  • przygotowanie lub aktualizację polityk bezpieczeństwa;
  • przygotowanie instrukcji zarządzania systemem informatycznym (lub jej aktualizację);
  • wdrażanie rozwiązań klasy DLP (data leakage protection) zgodnych z wymaganiami GDPR/RODO;
  • opracowanie DRP i BCP;
  • opracowanie metod zgłaszania incydentów związanych z dostępem do danych osobowych;
  • opracowanie zakresu szkolenia z bezpieczeństwa informacji dla pracowników firmy.

  Kompletne przeszkolenie pracowników jest jednym z najważniejszych elementów wdrożenia GDPR/RODO, dzięki dobrze przeprowadzonemu szkoleniu pracownicy dowiedzą się w jaki sposób przetwarzać dane, żeby odbywało się to zgodnie z wymaganiami GDPR/RODO.

Poznaj dobre praktyki w zakresie BCP i DRP

Spółka informatyczna. Od 20 lat na rynku.

Specjalizacja w IT dla biznesu. Stały rozwój kompetencji i przekrojowe doświadczenia w produkcji, integracji, wdrażaniu oraz utrzymaniu w ruchu rozwiązań informatycznych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Kompetentni, operatywni, skuteczni.

Sprawdź nas